Canvi climàtic

Quins canvis he notat amb el canvi climàtic?

Per començar, la mort de corals o l’entrada de peixos i altres espècies tropicals al mar Mediterrani, possiblement a causa de l’augment de la temperatura de l’aigua.

Pel que fa a terra ferma, s’aprecia notablement un canvi en el comportament d’alguns animals. Com a exemple podríem dir que la brama de el cérvol de muntanya sembla ser que cada any comença més tard, els senglars s’assenten en territoris muntanyencs de més altitud i la migració de les tudons és cada vegada menor a causa dels hiverns menys freds dels seus llocs d’ origen…

Aquesta manca de fred sembla el denominador comú de les variacions en el comportament de tots aquests animals.